Hot News :

รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2 (30 ธ.ค.2562)

รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ประจำปี 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2 (30 ธ.ค.2562)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ