Hot News :
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางวิภา พวงชมพู

ประธานสภา

โทร. 089-716-2558

นายบัวแดง หวังผล

รองประธานสภา

โทร. 090-373-0348

นายชัยยาพร บุญถูก

ปลัด/เลขานุการสภา

โทร. 091-065-1418

สมาชิกสภา

นายวสันต์ โสมณวัฒน์

ส.อบต. ม.1

โทร. 085-771-2081

นายเดชา แก่นกุหลาบ

ส.อบต. ม.1

โทร. 081-718-5843

นายโสภณ เรียบผา

ส.อบต. ม.2

โทร. 099-206-6049

นายบุญเลิศ โสมณวัฒน์

ส.อบต. ม.3

โทร. 080-414-4016

นายคำพอง พูศรี

ส.อบต. ม.3

โทร. 085-452-4873

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร

ส.อบต. ม.4

โทร. 086-874-8359

นายบันเทิง ศรีเนตร

ส.อบต. ม.5

โทร. 081-470-08732

นายสมศรี สมหวัง

ส.อบต. ม.5

โทร. 081-663-1127

นายวิสุทธิ์ ศิริโสม

ส.อบต. ม.6

โทร. 081-304-8683

นายอาคม โสตะวงษ์

ส.อบต. ม.6

โทร. 085-701-4839

นางลา โพธิ์คำ

ส.อบต. ม.7

โทร. 098-616-0673

นายชาดก วันทาดี

ส.อบต. ม.8

โทร. 087-441-8303

นางประกาย พันธ์ครู

ส.อบต. ม.8

โทร. 087-378-7438

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สถานที่สำคัญ-ท่องเที่ยว

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ