Hot News :

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ